Sanimed Weight Reduction voor katten

Sanimed Weight Reduction voor katten  1,5 kg

Sanimed Weight Reduction voor katten 1,5 kg

Gewichtscontrole

15,86 EUR

incl. 21 % BTW excl. verzendkosten

10,57 EUR kg

Sanimed Weight Reduction voor katten  4,5 kg

Sanimed Weight Reduction voor katten 4,5 kg

Gewichtscontrole

39,07 EUR

incl. 21 % BTW excl. verzendkosten

8,68 EUR kg

Productbeschrijving

Gewichtscontrole


Indicatie

Obesitas
Gewichtscontrole
Artrose
Diabetes mellitus
Hyperlipidemie
Pancreatitis met hyperlipidemie
Colitis
Constipatie


Karakteristieken

KarakteristiekIngrediënt/niveauEffect
Laag beschikbaar vet. 7% (droogvoer); 2,4% (natvoer). Lage energiedichtheid.
Hoog ruwe celstof. Cellulose, 14% (droogvoer); 3,2 % (natvoer). Lage energiedichtheid.
L-carnitine. 255 mg/kg (droogvoer); 55 mg/kg (natvoer). Stimulering vetzuuroxidatie.
Zalmolie. 1,25% (droogvoer); 0,27 % (natvoer). Anti-inflammatoir effect, remming afbraak kraakbeenmatrix.
Gelatinehydrolysaat. 1,5% (droogvoer); 0,32 % (natvoer). Stimulering opbouw kraakbeenmatrix en remming van de afbraak.


Droogvoeder en natvoer

SANIMED Weight Reduction is beschikbaar als volledig droogvoeder en als volledig natvoer in pouches en blik. Deze drie productvormen zijn dusdanig geformuleerd dat ze dezelfde effectieve samenstelling hebben. De drie voeders hebben vrijwel dezelfde gehalten aan eiwit, L-carnitine, zalmolie en gelatinehydrolysaat, wanneer deze gehalten worden uitgedrukt per eenheid van voerenergie. Dit geldt ook voor de gehalten aan calcium, fosfor, natrium, kalium, magnesium, chloride, zwavel en de vitamines A, D3 en E. Per opgenomen eenheid van energie zal een kat met SANIMED Weight Reduction droogvoeder dezelfde hoeveelheden aan effectieve componenten binnen krijgen als met de natvoer-variant. SANIMED Weight Reduction in droog- en natvoer zijn derhalve volledig uitwisselbaar zonder dat het ten koste gaat van de effectiviteit.


Obesitas


Obesitas wordt gedefinieerd als een excessieve accumulatie van vetweefsel in het lichaam. Een veel gebruikte ondergrens voor overgewicht is een lichaamsgewicht van meer dan 15% boven het ideale gewicht. Ongeveer 30% van de katten heeft overgewicht, terwijl dit percentage nog steeds toeneemt (German, 2006). Bij verschillende diersoorten is aangetoond dat overgewicht de levensduur reduceert en dit geldt mogelijk ook voor de kat. Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van insulineresistentie en diabetes bij de kat (Scarlett and Donoghue, 1988; Nelson et al., 1990). Bij de kat is overgewicht ook geassocieerd met artrose, huidaandoeningen (Scarlett and Donoghue, 1988) en lage urinewegaandoeningen (Osborne et al., 1996). Waarschijnlijk wordt ook bij de kat het risico op cardiorespiratoire aandoeningen en neoplasie vergroot door obesitas (German, 2006).

Obesitas kan ontstaan door een endocriene stoornis, maar de belangrijkste oorzaak is een positieve energiebalans, oftewel de situatie waarin langdurig de energieopname met de voeding groter is dan het energieverbruik door het lichaam. Dit betekent dat continue beschikbaarheid van voeding en geringe activiteit, met name vanwege binnenshuis leven, obesitas kunnen veroorzaken. Castratie of sterilisatie faciliteert in sterke mate het ontstaan van obesitas. Na castratie nemen de russtofwisseling en activiteit af en daarmee het energieverbruik van het lichaam (Root et al., 1996). Bovendien neemt de eetlust toe (Flynn et al., 1996). De door castratie geïnduceerde veranderingen bevorderen een positieve energiebalans.

De behandeling van obesitas bestaat uit het instellen van een negatieve energiebalans. Dit betekent beperking van de voeropname en/of het stimuleren van een verhoogde activiteit. Het verstrekken van minder voerenergie wordt vereenvoudigd door SANIMED Weight Reduction. Dit dieet heeft een lage energiewaarde waardoor relatief veel voer opgenomen kan worden. De lage energiewaarde is bereikt door een laag gehalte aan vet en een hoog gehalte aan ruwe celstof in de vorm van cellulose. SANIMED Weight Reduction heeft daarom een hoge vulwaarde, die bijdraagt aan het oproepen van een verzadigingsgevoel.
Tijdens energierestrictie neemt bij katten onvermijdelijk de spiermassa af (German et al., 2008), maar dit effect wordt tegengegaan door een hoog eiwitgehalte (Hoenig et al., 2007; Vasconcellos et al., 2009) zoals aanwezig in SANIMED Weight Reduction. Bovendien is SANIMED Weight Reduction verrijkt met L-carnitine, dat specifiek de vetzuuroxidatie stimuleert (Bremer, 1983) met als gevolg een sparend effect op de spiermassa (German, 2006). De verstrekking van L-carnitine tijdens energiebeperking versnelt het gewichtsverlies bij de kat (Center et al., 2000). Het hoge eiwitgehalte in SANIMED Weight Reduction stimuleert ook het gewichtsverlies en draagt bij aan het verzadigingsgevoel (Vasconcellos et al., 2009).

De voorgestelde voerschema’s zijn gerelateerd aan de mate van overgewicht. Bij een overgewicht van 15-30% is de energiebeperking 30% en bij een overgewicht van meer dan 30% is dit 40%. Bij deze voerschema’s zal geen hepatische lipidose optreden (Szabo et al., 2003) en is het gewichtsverlies tot 1% per week (German et al., 2008).

Gewichtscontrole

Door gewichtsverlies zal bij de kat de russtofwisseling dalen (Villaverde et al., 2008). Dit betekent dat bij dezelfde voeropname, zoals die voorafgaande aan het gewichtsverlies, de kat in versneld tempo weer obees zal worden. SANIMED Weight Reduction gaat dit effect ten dele tegen omdat door de hoge eiwitopname tijdens gewichtsverlies de energiebehoefte voor onderhoud na gewichtsverlies minder wordt verlaagd (Vasconcellos et al., 2009). SANIMED Weight Reduction kan ook worden gebruikt voor gewichtscontrole. Het is een volledige voeding die voor onbeperkte tijd gegeven kan worden. Met een aangepast voerschema is het dieet vanwege de lage energiewaarde ook geschikt voor gewichtscontrole op langere termijn.

Artrose

Overgewicht is een belangrijke risicofactor voor artrose bij de kat (Vasconcellos et al., 2009). Het is aannemelijk dat door gewichtsverlies de symptomen van artrose verminderen. Ter ondersteuning van dit effect is SANIMED Weight Reduction verrijkt met zalmolie en gelatinehydrolysaat. Het omega-3 vetzuur, eicosapentaeenzuur (EPA), dat in zalmolie aanwezig is, vermindert pijn middels haar ontstekingremmend effect en remt de afbraak van de extracellulaire kraakbeenmatrix. Gelatinehydrolysaat stimuleert de synthese van de kraakbeenmatrix en remt ook de afbraak. Zalmolie en gelatinehydrolysaat zijn ook effectieve componenten van SANIMED Anti-Osteoarthritis voor de hond.

Diabetes mellitus


SANIMED Weight Reduction is rijk aan ruwe celstof en kan daarom worden ingezet bij katten met diabetes mellitus, die al dan niet obees zijn. Een hoge opname van ruwe celsof heeft meerdere positieve effecten bij katten met diabetes mellitus. De benodigde dosering met insuline neemt af, de de glucosespiegel daalt en zo ook de concentratie van geglycosyleerd hemoglobine (Zicker et al., 2000).

Hyperlipidemie


Bij de kat wordt hyperlipidemie als regel veroorzaakt door een vertraagde afbraak van triacylglycerolen in de circulerende chylomicronen. Een verminderde vetopname kan de hyperlipidemie controleren. Vanwege het relatief lage vetgehalte is SANIMED Weight Reduction ook geschikt voor katten met hyperlipidemie.
Colitis en constipatie
Colitis kan samengaan met een verminderde peristaltiek van de dikke darm. Dit betekent dat toxische producten van de fermentatie vertraagd worden afgevoerd, hetgeen bijdraagt aan de instandhouding van de colitis. Het hoge gehalte aan ruwe celstof in SANIMED Weight Reduction stimuleert de peristaltische contracties en bevordert de afvoer van de inhoud van de dikke darm. Het anti-inflammatoire effect van de zalmolie in het dieet heeft een positief effect op de klinische conditie. Op basis van de aanzet tot peristaltiek kan SANIMED Weigt Reduction ook worden ingezet bij constipatie.

Urine pH


Het negatieve baseoverschot is identiek voor Sanimed Weight Reduction in droge en natte vorm. De urine pH is daarom ook gelijk voor de drie Weight Reduction voeders, namelijk gemiddeld 6,4. Bij deze pH zal struviet oplossen, dan wel niet ontstaan. Dit betekent dat Sanimed Weight Reduction een anti-struviet werking heeft.Winkelmandje

U heeft nog geen artikel in het winkelmandje.

Winkelmandje »

Fabrikant

Sterke partners