Sanimed Renal voor honden

Sanimed Renal voor honden  3 kg

Sanimed Renal voor honden 3 kg

Nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie en urolithiasis

19,28 EUR

incl. 21 % BTW excl. verzendkosten

6,43 EUR kg

Sanimed Renal voor honden  12,5 kg

Sanimed Renal voor honden 12,5 kg

Nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie en urolithiasis

60,81 EUR

incl. 21 % BTW excl. verzendkosten

4,86 EUR kg

Productbeschrijving

Nierinsufficiëntie, leverinsufficiëntie en urolithiasis.


Indicaties

Chronische nierinsufficiëntie
Leverinsufficiëntie, exclusief cholestase en koperstapeling
Ammoniumuraat, calciumoxalaat en cystine urolithiasis


Karakteristieken


KarakteristiekIngrediëntEffect
Arm aan beschikbaar fosfor. 0,3%, 0,17 g/MJ. Remming van de progressie van nefronenverlies.
Laag in eiwit. 14,5%, 8,4 g/MJ. Vermindering van ureumsynthese; verlaging ammonium in urine; lage opname van purines en cystine.
Laag in natrium. 0,1%, 0,06 g/MJ. Tegengaan van hypertensie.
Laag in calcium. 0,5%, 0,29 g/MJ. Vermindering van calcium in urine.
Verrijkt met eicosapentaeenzuur. 0,29%, 0,17 g/MJ. Verhoging van synthese van vasodilatoire en anti-inflammatoire eicosanoïden.
Hoog gehalte aan vitamine E. 600 mg/kg, 35 mg/MJ. Vermindering oxidatieve stress.
Mild verhoogd baseoverschot. 105 mmol/kg droge stof. Preventie van acidose; vermindering calcium in urine; remming vorming van ammoniumuraat- en cystine-kristallen in urine.
Toegevoegde bietenpulp. 8%. Vermindering van ureumsynthese door vastleggen van ammoniak in bacterieel eiwit in caecum en colon.Effectiviteit


Chronische nierinsufficiëntie

De basis van de dieetbehandeling van honden met chronische nierinsufficiëntie is de combinatie van fosfor- en eiwitrestrictie en een hoge opname van het omega-3 vetzuur, eicosapentaeenzuur (EPA). De effecten van de drie voedingsstoffen als enige variabele zijn alleen onderzocht in honden met een chronische nierinsufficiëntie die geïnduceerd was door partiële nefroectomie. In dit diermodel wordt de progressie van de nierinsufficiëntie geremd door fosforrestrictie (Finco et al., 1992), eiwitrestrictie (Finco et al., 1994) en een hoge opname van EPA (Brown et al., 2000). Een beperkte opname van fosfor vermindert calcificatie van de insufficiënte nier (Finco et al., 1992), terwijl eiwitrestrictie met name de vorming van microscopisch waarneembare laesies afremt (Finco et al., 1994) en de morbiditeit en mortaliteit in relatie tot het uremisch syndroom reduceert (Polzin et al., 1984). Het beschermende effect van EPA wordt mogelijk verklaard door stimulering van de doorbloeding van de nier (Brown et al., 2000) en remming van ontstekingsreacties in de nier (Bauer, 2007).

De werkzaamheid van een dieet arm aan fosfor en eiwit en rijk aan omega-3 vetzuren is aangetoond bij honden met spontane, chronische nierinsufficiëntie (Jacob et al., 2002). In het 24-maanden durende onderzoek met 17 controle- en 21 testpatiënten werd het nierdieet vergeleken met een normaal onderhoudsvoeder. Het dieet verminderde de incidentie van uremie en verlaagde de creatininespiegel. Binnen de onderzoeksduur was de mortaliteit door verstrekking van het dieet gedaald van 94% naar 52%. Het onderzochte dieet had een fosfor- en eiwitgehalte dat vergelijkbaar is aan dat van SANIMED Renal. Behalve door de eiwitrestrictie wordt de ureumsynthese nog extra geremd door het hoge gehalte aan bietenpulp in SANIMED Renal. Hierdoor wordt in de dikke darm de omzetting van ammoniak in bacterieel eiwit gestimuleerd zodat minder ammoniak de lever bereikt (Middelbos et al., 2007).

De extra karakteristieken van SANIMED Renal zijn een laag natriumgehalte, positief baseoverschot en een hoog niveau van vitamine E. Chronische nierinsufficiëntie kan leiden tot glomerulaire hypertensie (Brown et al., 1998), hetgeen naast het hoge EPA-gehalte (Brown et al., 2000) ook pleit voor een verlaagd natriumgehalte (Chandler, 2008). Bij patiënten met nierfalen kan de uitscheiding van metabolisch gevormde zuren verminderd zijn met een neiging tot acidose als gevolg (Langston, 2008). Het positieve baseoverschot van SANIMED Renal draagt bij tot voorkoming van acidose. Er zijn aanwijzingen dat chronische nierinsufficiëntie gepaard gaat met een hogere oxidatieve stress hetgeen de progressie van de aandoening stimuleert (Brown, 2008). De toevoeging van extra vitamine E aan de voeding kan deze oxidatieve schade verminderen (Tain et al., 2007) en daarmee de progressie van nierinsufficiëntie remmen.


Leverinsufficiëntie

Het belangrijkste doel van de dieetbehandeling van leverpatiënten is het voorkomen van de ontwikkeling van encephalopathie. De accumulatie van ammoniak door een verminderde omzetting in ureum is waarschijnlijk de belangrijkste oorzaak van hepatische encephalopathie. De aanvoer van ammoniak, en daarmee ook de accumulatie, kan worden gereduceerd door een verminderde eiwitafbraak in de lever en een verminderde opname van ammoniak door de wand van de dikke darm (Bauer, 1996; Center, 1998). Het lage eiwitgehalte in SANIMED Renal reduceert de eiwitafbraak. Het hoge gehalte aan bietenpulp in het dieet stimuleert in het lumen van de dikke darm de inbouw van ammoniak in bacterieel eiwit waardoor minder ammoniak in de circulatie komt (Middelbos et al., 2007). Het lage natriumgehalte van SANIMED Renal draagt bij aan de controle van portale hypertensie en ascites (Michel, 1995).

Ammoniumuraat, calciumoxalaat en cystine urolithiasis

SANIMED Renal is geschikt voor patiënten ter voorkoming van urolithiasis in de vorm van ammoniumuraat, calciumoxalaat en cystine. De dieetbehandeling ter preventie van recidiverende urolithiasis is gericht op verlaging van de concentraties van de steenvormende componenten in de urine en het sturen van de urine pH naar een gebied dat steenvorming tegengaat (Bartges et al., 2004).
SANIMED Renal voldoet aan deze eisen.

De vorming van ammoniumuraat en cystine wordt bevorderd door een zure urine (Osborne et al., 1989) en dit geldt indirect ook voor calciumoxalaat. Een zure urine stimuleert de calciumexcretie hetgeen de calciumconcentratie in de urine verhoogt (Gevaert et al., 1991) en aldus het risico op de vorming van calciumoxalaat verhoogt. Het oplossen en vormen van calciumoxalaatkristallen is niet pH-afhankelijk in het fysiologische bereik. SANIMED Renal zal een gemiddelde urine pH van 6.9 induceren, hetgeen in het neutrale gebied ligt.

Het lage eiwitgehalte van het dieet reduceert de concentratie van ammonium in de urine (Bartges et al., 1995) en ook die van cystine bij patiënten met cystinurie (Osborne et al., 1999). Omdat oxalaat uit het aminozuur glycine wordt gemaakt, is het aannemelijk dat het lage eiwitgehalte van SANIMED Renal de synthese van oxalaat vermindert. Het lage calciumgehalte van het dieet draagt bij tot een lage calciumconcentratie in de urine hetgeen de vorming van calciumoxalaat tegengaat. Het lage eiwitgehalte impliceert een laag gehalte aan purines en dus verminderde uraatsynthese bij patiënten.

SANIMED Renal gaat hypercalciurie en hyperoxalurie tegen en is hierdoor effectief ter voorkoming van het ontstaan van calciumoxalaat urolithiasis bij honden (Stevenson et al., 2004). Het lage eiwitgehalte van SANIMED Renal en de inductie van een neutrale urine pH zal de vorming van ammoniumuraat (Bartges et al., 1995) en cystine (Osborne et al., 1999) tegengaan.Winkelmandje

U heeft nog geen artikel in het winkelmandje.

Winkelmandje »

Fabrikant

Sterke partners